Abraham Lincoln – hans liv och tid av Staffan Ekendahl [trailer]

Abraham Lincoln anses av nästan alla historiker vara den främste president USA någonsin haft. Anledningen är att han mot alla odds räddade USA från delning och avskaffade slaveriet.

Intresset för personen och presidenten Lincoln har alltid varit stort i USA men har nått extra spridning sedan Barack Obama flera gånger påpekat att han har just Lincoln som politisk förebild.

Lincoln betraktade USA med sin frihetsförklaring och författning som ”världens sista, bästa hopp”. På vägen dit fick han styra över ett USA i ett blodigt och uppslitande inbördeskrig där mer än 600 000 människor dog.