Det enda könet av Katrine Kielos [trailer]

”Ekonomi handlar om pengar och varför de är bra”, påstod Woody Allen.

Fast riktigt så enkelt är det nog inte.

Hur får du din middag? lyder ekonomins grundläggande fråga. Det är i själva verket en ytterst komplicerad fråga.

Nationalekonomins fader Adam Smith skrev att slaktaren, bagaren och bryggaren tillverkar sina produkter, inte för att de är snälla utan eftersom de tjänar på det. Det är egenintresset som ställer middagen på bordet åt oss, skrev Adam Smith.

Men han glömde påpeka att hans mamma ställde fram den åt honom varje kväll.

Ur tanken på egenintresset föddes den ekonomiske mannen som begrepp. Homo Economicus, huvudpersonen i vår tids stora berättelse. Berättelsen om att människan i grund och botten är en ekonomisk person.

Homo Economicus är rationell, objektiv, kalkylerande och oberoende. Ekonomerna hävdar att detta rimmar väl med grundläggande mänskliga drag. Men allt som karakteriserar Homo Economicus är egenskaper som vi i hundratals år har lärt oss att associera till manlighet. Är det en slump?

De senaste decennierna har den ekonomiske mannen dominerat, domderat och lagt sig i det mesta. Det finns inget språk som tas på lika stort allvar som ekonomins och det appliceras på allt större delar av vårt liv. Samma typ av ekonomisk analys som förklarar priset på purjolök, eller biogas, ska förklara våra inre liv. Med hjälp av ekonomi kan man räkna ut rubbet: från fördelarna med vaniljglass till människolivets värde.

Homo Economicus är inte bara en man. Han är det enda könet.

Sedan kraschar världsekonomin.

Vem är han, vad vill han, och varför är vi så förförda av honom?

Katrine Kielos ifrågasätter på ett lärt och lekfullt sätt de ekonomiska principer och förklaringsmodeller som styr vår tid och våra liv — i högre grad än vad vi kanske själva inser.

Marknadsföringsboken av Malin Sundström, Lena Mossberg [trailer]

Marknadsföringsboken ger heltäckande kunskaper på grundläggande kurser i marknadsföring vid universitet och högskola samt kurser för yrkesverksamma personer. Boken är modern och praktisk, men vilar på stadig teoretisk grund. Den förklarar både överskådligt och uttömmande hur marknadsföringens olika delar hänger ihop. Ofta med svenska exempel.

I boken kan man följa marknadsföraren Anna som arbetar på ett fiktivt företag, modekedjan TrendLine, och de problem hon ställs inför – och hur hon löser dem. Tack vare karaktären Anna blir det abstrakta konkret för läsaren, som får följa hur hon tillämpar sitt teoretiska kunnande i en krävande verklighet.

Marknadsföringsboken finns på webben också. På webbplatsen finns fördjupningsmaterial och komplement, bland annat i form av case och inspelade intervjuer. Webbmaterialet ökar förståelsen för bokens teoretiska innehåll. Läsaren kan dessutom testa sig själv med hjälp av olika kunskapsfrågor.

Med uppdrag att växa av Anders Dahlvig [trailer]

I den här boken delar Anders Dahlvig med sig av sina erfarenheter efter 26 år vid IKEA. Under tio år var han koncernchef och grundlade under denna tid sin syn på vad som krävs för ett framgångsrikt och ansvarsfullt företagande.

För första gången berättar någon med riktigt djup inblick i Ikea om företaget och dess utveckling, även om syftet med boken inte främst är att berätta historien om Ikea. Mot bakgrund av en oro över en växande förtroendeklyfta mellan näringsliv och den breda allmänheten vill Anders Dahlvig snarare använda fallet Ikea som ett exempel.

Storytelling befolkar varumärket av Matts Heijbel [trailer]

Storytelling befolkar varumärket tog silverplatsen i Marknadsförbundets tävling ”Årets marknadsföringsbok 2010”

Berättelser från företag och organisationer är viktiga verktyg för att nå framgång. Med hjälp av händelsebaserat berättande kan man locka till sig kunder, rekrytera rätt medarbetare och höja motivationen i arbetet.

Ingen svensk har som Matts Heijbel arbetat med corporate storytelling i praktiken.

Boken vänder sig till chefer på alla nivåer. Man kan läsa den för att roas och fascineras, eller som ett avstamp till att själv börja använda storytelling i sin organisation.

Matts Heijbel är en efterfrågad föredragshållare. Mer än 10000 har sett honom före¿läsa och 2500 läser regelbundet hans blogg. Hundratals företag och organisationer har anlitat honom genom åren.

Våga Vilja Företag – Lena Törner [trailer]

En annorlunda bok om att starta företag. Boken handlar om det som ingen talar högt om. Hur hanterar du prisdiskussion med kund, hur roddar du ditt företag i en lågkonjunktur. Går det att ha en annan värdegrund än pengafokus?

Att starta och driva företag i Sverige är inget för veklingar, det är en tuff och hård skola. Det räcker inte med att tro på universum och önska att uppdrag ska falla ner från skyn.
Den här lilla skriften kan förhoppningsvis inspirera någon som står i startgroparna. Men om jag avskräcker någon så…