Svenska hackare – en berättelse från nätets skuggsida av Daniel Goldberg, Linus Larsson

För många är hackaren en skurk. För andra är han en osäker tonåring med datorn och nätet som enda vänner. Men hackaren är också en hjältefigur och en fanbärare. Hackarens tro på teknikens möjligheter – och sin egen självklara rätt att använda den som han vill – har satt sin prägel på allt från 90-talets spirande hemdatorkultur, via 00-talets häftiga debatt kring The Pirate Bay till dagens diskussioner om övervakning och digital politisk aktivism.

”Svenska hackare” är en bok om människor, inte om maskiner. En berättelse om den brokiga skara personer som samlas under namnet hackare, och en inblick i en av vår tids mest mytomspunna subkulturer.