Sveriges Historia – Dick Harrison [trailer]

Det är 50 år sedan vi skrev om vår historia. En del människor tror att historien är avslutad. Att vi redan vet allt vi behöver veta om det förflutna. De har fel. Historien bestäms alltid i efterhand och varje generation har sin egen tolkning. Varför? Jo för att historien är viktig. Har du makt över det förgångna, kan du definiera nuet och peka ut riktningen för framtiden. Tankarna kommer från Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och redaktör för Norstedts storsatsning Sveriges historia.

I mitten av 1300-talet drabbades Sverige av den värsta katastrofen i landets historia. Digerdöden. Mellan 1350 och 1420 sjönk folkmängden i Sverige med långt mer än hälften. Åkrar lades öde, betesmarker bredde ut sig och kampen om rikets resurser hårdnade.

Under 1500-talets två första decennier inleddes en demografisk och politisk återhämtning som har kommit att förknippas med Gustav Vasa och hans söner. De stora historiska strukturerna speglas i enskilda individer – i vanliga svenskar som rycktes med av pesternas, krigens och det nya maktsamhällets konvulsioner.

I tredje volymen av ”Sveriges historia” skildras ett litet, fattigt land i Europas utkant som drabbades av en närmast omänsklig hemsökelse men likväl överlevde.